ARTBF.COM              Фоклорна танцова панорама          Follow Us on Facebook  Follow Us on Google+

  Дико Илиев (1898-1984) композитор
За Дико Илиев

Дико Илиев (1898-1984)

Българския композитор Дико Илиев е роден в Карлуково на 15.02.1898 година, но живее в различни градове от които 42 години в Оряхово.

Цялото неговото творчество е пряко свързано с град Оряхово, с река Дунав и с грандиозната музика. Днес площадът в Оряхово носи неговото име, а всички празници в града започват и завършват с "Дунавско хоро". на същото място всяка кодина се провеждат Празници на духовите оркестри "Дико Илиев", където си дават среща музиканти от цял свят.

От 1931г. Дико Илиев е музикант в оркестъра на 36-ти пехотен Козлодуйски полк, а от 1948г. е негов капелмайстор.
По време на тази служба разцъфтява и неговия композиторски талант. Умира на 12.12.1984г. на 86 годишна възраст в гр. Монтана при една от дъщерите си. Последните години ослепява и не може да се обслужва. За неговото погребение от Оряхово за Монтана заминават три автобуса със скърбящи негови почитатели.

Любовта на Дико Илиев към музиката проличава твърде рано и още 13-годишен родителите му го изпращат да учи музика в Орханийския военен духов оркестър. 14-годишен тръгва по пътищата на започналата Балканска война, а след това на Първата световна война. Нотите овладява на фронта. Там написва "Искърско хоро" - първото му авторско произведение като композитор.
През 1919 година постъпва на работа във Военното училище в София. Неговият оркестър, заедно с Гвардейската музика, влизат в състава на Сборния симфоничен оркестър на "Оперната дружба", а Дико Илиев е първи тромбонист в него.

Създателят на изумителните по своята непреходност произведения "Добруджанско хоро", "Александрийка", "Дунавско хоро", "Наша гордост", "Билка", "Скок" и други не е завършил консерватория и всъщност е един самоук музикант и композитор. Тъкмо той обаче налага в българската музика един нов жанр - хората за духов оркестър.
Написва около 70 прави, дайчови и еленини хора, 20 марша, десетки валсове и основава множество малки и големи духови оркестри в Северозападна България.

И до ден днешен никой българин не може да си представи България без Диковото "Дунавско хоро", станало любимо на всички българи.
В гр. Монтана се провеждат наречени на прочутия композитор Празници на духовите оркестри „Дико Илиев“. В гр. Оряхово ежегодно през месец август се провеждат Панаирните дни, които в програмата си включват изпълнения на духови оркестри и творби на Дико Илиев.

През 2014 г. посмъртно е удостоен със званието Почетен гражданин на Община Луковит.
Изтегли музика за български танци и народни песни
Слушай Българска музика в:
Spotify
Apple Music
YouTube Music
Balkanfolk Music


Иван Тодоров - хореограф
Иван Тодоров
хореографArtBF.com Фолклорна танцова панорама ArtBF.com Balkanfolk.com Самодейни танцови ансамбли  Българска народна носия